Frilansarnas arbetslöshetsskydd

En frilansare kan arbeta som anställd eller som självständig aktör.

Om du gjort kortjobb i ett anställningsförhållande och blir arbetslös kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Förutsättningen är att du har varit medlem i arbetskassan minst ett halvt år innan du blev arbetslös. Därtill ska du ha arbetat i ett anställningsförhållande minst 26 kalenderveckor under 28 månader innan du blev arbetslös.

Lönearbetet som uppfyller arbetsvillkoren behöver inte vara oavbrutet, du kan samla de förutsatta arbetsveckorna i perioder om en vecka åt gången.

Det väsentliga är att du arbetar i ett anställningsförhållande minst 18 timmar i veckan. En frilansare kan räkna ihop timmarna från flera anställningsförhållanden ända upp till 40 timmar. Därtill ska inkomsten för ett heltidsarbete uppgå till 1 173 euro per månad (år 2015).

I arbetsvillkoret ingår bara konkret arbete som utförts under granskningsperioden. Om avlönat förberedande arbete eller arbetsrestimmar inte ingår i arbetsavtalet räknas de inte som arbetstid.  

Företagare som är medlem i företagarnas arbetslöshetskassa har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om du som frilansare arbetar både som löntagare och företagare, kan du intjäna arbetsvillkoret, som är som förutsättning för inkomstrelaterad dagpenning, bara antingen till löntagarnas arbetslöshetskassa eller bara till företagarnas arbetslöshetskassa. Om du hör till företagarkassan intjänas arbetsvillkoret bara för arbete som du utfört som företagare, och om du hör till löntagarnas arbetslöshetskassa intjänas arbetsvillkoret endast för arbete som löntagare.

Både företagarnas arbetslöshetskassa och löntagarkassan har sina egna villkor. Du kan studera dem via följande länkar:

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT


Arbetslöshetsskydd för dig som arbetar på stipendium

Huvudregeln är att en person som arbetar på stipendium inte samtidigt kan beviljas arbetslöshetsförmån. Tiden för arbetet på stipendium fastställs i Arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska utlåtande. Vi ska se vad som sägs i stipendiebeslutet om stipendiets längd. Om det inte ingår i stipendiebeslutet ska du själv förete en utredning över stipendiets längd.

Den utredning som behövs kan vara någon hänvisning till när arbetet ska vara färdigt eller till en bifogad arbetsplan till stipendieansökan. Det är skäl att vara noga med att utarbeta en arbetsplan, eftersom någon arbetslöshetsförmån inte betalas så länge arbetet anses vara oavslutat - även om arbetet inte någonsin skulle bli färdigt.

Vår samarbetsorganisation Konst- och kulturbranschens fackorganisation TAKU rf har utarbetat en handbok över korttidsarbetarens socialskydd, och här ingår mycket nyttigt för den som beviljats stipendium.  (På finska) 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä