Om du blir arbetslös

Om du är löntagare, läs Specialutbildades arbetslöshetskassa Erkos anvisningar om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Om du är yrkesutövare/företagare ska du följa yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassas (AYT-kassan) anvisningar eller om du är företagarmedlem i SYT-kassan, läs SYT-kassans anvisningar.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä