Yrkesutövarens arbetslöshetsskydd

När du som är yrkesutövare blir arbetslös kan du få antingen Fpa:s grunddagpenning eller, om du är medlem i yrkesutövarnas arbetslöshetskassa, arbetslöshetskassans inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd.

En förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning är att företagsverksamheten upphört helt och hållet. Det undersöks av den Arbets- och näringsbyrå där du anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Som yrkesutövare kan du ansluta dig antingen till Ammatinharjoittajien työttömyyskassa eller till Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa.

När du ansluter dig till en arbetslöshetskassa väljer du själv din inkomstnivå som står som grund för din arbetslöshetsdagpenning. Den försäkringsnivå som du valt och behållit under medlemskapet ska vara minst 12 326 euro/år, och den kan vara höst lika stor som årsinkomsten för din pensionsförsäkring.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä