Behöver du en kunnig översättare eller en skicklig tolk?

Via vår tjänst Behöver du en expert? kan du söka en lämplig översättare, tolk eller teknikinformatör för att sköta er flerspråkiga kommunikation professionellt.

Via tjänsten kan du söka en flerspråkig yrkeskunnig person enligt namn, språkkombinationer och specialområde.

Varje person utför uppdragen självständigt.  Sökresultaten bygger på de uppgifter som våra medlemmar uppgett, och Översättningsbranschens experter KAJ ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Det är förbjudet att använda uppgifterna i reklam- eller marknadsföringssyfte.

KAJ förmedlar inte översättnings- eller tolkningstjänster, och ger inte prisuppgifter.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä