Handböcker

Akavas Specialorganisationer har gett ut handböcker som stöd i arbetslivet. Du kan läsa dem på Akavas Specialorganisationers medlemssidor.  Där finns bland annat följande publikationer (på finska):

  • Humanistina työelämään
  • Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän opas
  • Tie työhön -opas
  • Työharjoittelu- ja kesätyöopas
  • Reilun työn pelisäännöt
  • Kuinka voin vaikuttaa omaan palkkaani
  • Kuntasektorin palvelussuhdeopas
  • Valtiosektorin palvelussuhdeopas
  • Yksityissektorin työsuhdeopas


YTN rf är AKAVAs förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Den har också gett ut flera handböcker. En del kan läsas på YTN:s webbsidor (på finska), en del på Akavas Specialorganisationers medlemssidor.

Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas
Samorganisation (TYJ) innehåller information om de förmåner
arbetslöshetskassorna betalar.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä