Juridisk rådgivning i arbetslivsfrågor

Du kan behöva olika typer av råd och hjälp i arbetslivet.

Vi ger allmänna råd om anställnings- eller tjänstevillkor, arbetslagstiftning och ärenden hänförliga till kollektiv- eller tjänsteavtal.

Du som är yrkesutövare får hjälp t.ex. med att upprätta avtal eller ärenden hänförliga till yrkesutövandet.

Du får individuell hjälp på din arbetsplats även av din egen personalrepresentant.  Alla medlemmar i den offentliga sektorn ingår i förtroendemannahjälpen, i den privata sektorn varierar det.  

Du får hjälp av Akavas Specialorganisationers jurister och ombud som är specialiserade på olika avtalssektorer.

KontaktuppgifterPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä