Löner och arvoden

När du funderar på dina löneanspråk eller behöver information när du förbereder dig för löneförhandlingar får du råd av oss som bygger på statistik och undersökningar.

Ombudet Sonja Mikkola på Akavas Specialorganisationer ger råd som baserar sig på statistik. Du kan kontakta henne per e-post sonja.mikkola@akavanerityisalat.fi.
Ombuden och juristerna i din arbetsgivarsektor ger lönerådgivning hänförlig till kollektivavtal och lönenivå.

Kontaktuppgifter


Arvoden

Många faktorer påverkar prissättningen inom översättning och tolkning. Enligt konkurrenslagstiftningen fastställer varje översättare och tolk själv sitt arvode. Som vår medlem får du råd om grunderna för prissättningen.

Du kan kontakta oss per e-post toimisto@kaj.fi.

Vi rekommenderar dig att använda skriftliga avtal på förhand över alla uppdrag och debiteringsprinciper.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä