Yrkeskarriär och arbetsansökningar

Vi hjälper dig när du funderar på en ny vändning i karriären eller när du söker ett nytt jobb.

Vi ger dig stöd i frågor som gäller karriärplanering, arbetsansökningar och utveckling i arbetet.

Du får information och tips om hur du skriver en ansökan och en meritförteckning samt råd inför arbetsintervjun.

I karriärplaneringen kartlägger du dina starka sidor och dina mål. Du får också hjälp med att förbättra trivseln på arbetet, och med att anpassa arbetet och privatlivet till varandra. 

Du kan behöva hjälp med att utvecklas i ditt arbete genom att identifiera din kompetens, i utvecklingssamtal eller löneförhandlingar.  Du kanske också behöver stöd när du funderar på att byta jobb.

Karriärplaneringen och hjälp med arbetsansökan är en gratis tjänst per telefon för våra medlemmar. Det har alltså ingen betydelse var du befinner dig. Vi väljer lämpliga verktyg för dig. Med dem kan du gestalta och sammanfatta dina kunskaper, fastställa vad du är intresserad av och väga olika alternativ mot varandra.  Diskussionerna med din coach är konfidentiella.

Du behöver ditt medlemsnummer när du bokar tid hos en coach. Det står på ditt medlemskort. Om ditt kort förkommer ska du kontakta Akavas Specialorganisationers medlemstjänst: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
eller per telefon 0201 235 370. (Telefonjour 9-14)

Boka tid till personlig rådgivning 

Monster.fi

I jobbsökningstjänsten finns en utvald mängd uppgifter som hjälper dig att söka jobb i din egen bransch. Via det internationella samarbetsnätet kan du söka jobb på fem kontinenter. Du kan installera en egen bevakningstjänst för att underlätta jobbsökningen.

Till tjänsten


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä