Översättningsbranschens experter KAJ

Översättningsbranschens experter KAJ rf är en fackorganisation för experter på flerspråkig kommunikation. Vi representerar till exempel översättare, tolkar, teknikkommunikatörer, översättningssamordnare, projektchefer, terminologer, språkvårdare, skrivtolkar i arbetslivet – alla som har finska eller svenska samt främmande språk och kommunikation på dessa språk som yrke.

Vår organisation har närmare 2 300 medlemmar. Bland våra medlemmar finns både löntagare, yrkesutövare och företagare, och även studerande.

Översättningsbranschens experter KAJ grundades år 1979 under namnet Översättarnas fackorganisation.  Organisationen ändrade sitt namn år 2009.

Vår organisation är politiskt obunden.

Vi hör till Akavas Specialorganisationer. Som medlem har du tillgång till många tjänster och förmåner.

KAJ är medlem i följande organisationer:
Akavas Specialorganisationer
Terminologicentralen TSK
EULITA, the European Legal Interpreters and Translators Association


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä