Akavas intressebevakning

Det finländska arbetsmarknadssystemet bygger på avtal mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Bägge parterna representeras av sina egna organisationer, arbetsmarknadsorganisationerna, dvs. löntagarnas centralorganisationer (AKAVA, STTK och FFC) och arbetsgivarnas centralorganisationer.

Via Akavas Specialorganisationer ingår vi i Akavas gemenskap.

Under årens lopp har avtalen gett betydande förbättringar inom arbetslivet, förbättringar som i dag känns som självklarheter:
 • åtta timmars arbetsdag 1917
 • fyra veckors semester per år 1971
 • semesterpremie 1972
 • moderskapssemester 7 månader 1974
 • sjuk- och moderskapspengreformen 1981
 • inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd 1984
 • jämställdhetslagen 1987
 • begränsning av tidsbundna anställningar 2003
 • alterneringsledighet 2009
 • omställningsskydd 2010
 • fem års faderskapsledighet 2010
 • förnyad faderskapsledighet 2013


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä