Internationell verksamhet

KAJ är medlem i europeiska rätts- och myndighetsöversättarnas och -tolkarnas takorganisation EULITA.

Genom takorganisationen strävar vi efter att stärka rättstolkarnas och myndighetsöversättarnas ställning i Europa.

Genom Akavas Specialorganisationer kan vi arbeta med följande internationella organisationer:

SASK – Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus
FIPSU EU-föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i Finland
NOFS - Norden Offentliganställdas Fackliga Samorganisation
EPSU- European Federation of Public Service Union

FinUnions, de finländska löntagarorganisationerna FFC:s, STTK:s och Akavas gemensamma representation i Bryssel driver löntagarnas intressen i Bryssel. Genom FinUnions får vi information om EU-beslut som gäller arbetslivet.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä