KAJ i Akavas Specialorganisationer

Vi samarbetar med Akavas Specialorganisationer för att ytterligare förbättra de flerspråkiga kommunikationsexperternas ställning i arbetslivet.

Vi stödjer och hjälper vårt moderförbund i strävan att utveckla arbetslivet och lösa problem, och vi bistår med experthjälp i ärenden hänförliga till översättnings- och tolkbranschen samt flerspråkig kommunikation.

KAJ:s medlemmar har tillgång till professionell intressebevakning och experthjälp samt till många medlemsförmåner via sin organisation och via Akavas Specialorganisationer.  Läs mera om dina medlemsförmåner och vårt stöd i din yrkeskarriär.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä