Kontaktupgifter

Översättningsbranschens experter rf

   
Norra Esplanaden 21 B 7
00100 Helsingfors

e-post
toimisto@kaj.fi


verksamhetsledare 
Hanna Gorschelnik
telefon:050 576 2553
e-post:hanna.gorschelnik@kaj.fi


 expert Taina Ukkola
 telefon: 045 667 5464
 e-post: taina.ukkola@kaj.fi
  
ordförande   
Suvi Seikkula
e-post:   puheenjohtaja@kaj.fi
 

Akavas Specialorganisationer rf

Samtalspriser till 0201-nummer:
från fasta nätet 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min

från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min

Medlemsregister och medlemsavgifter

e-post: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
telefon:
0201 235 370 (må-fr 9-14)
fax:
(09) 147 242

Jurister och anställningsrådgivning

Kontaktuppgifter

Rådgivning om anställningsförhållandet inom den kommunala, statliga och universitetssektorn 0201 235 380

Rådgivning om anställningsförhållandet inom privata och organisationssektorn 0201 235 350

Telefonjour 9-14.

Den privata sektorns anställningsrådgivning

jurist Tuire Torvela
jurist Juho-Heikki Leppänen

Rådgivning i anställningsfrågor inom den kommunala, statliga och högskolesektorn

jurist Harri Ikonen
jurist Tarja Kullanmäki
jurist Anna Zibellini


Arbetslöshetskassan för specialutbildade

Stationskarlsgatan 2
00520 Helsingfors

telefon:(09) 7206 4343
telefontider: må - to kl. 12.00–15.00
e-post:
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi

www.erko.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä