Våra medlemmar

Bland KAJ:s medlemmar jobbar 44 % som översättare eller tolkar eller som bägge. Våra medlemmars vanligaste yrkesbeteckningar är
 • översättare
 • tolk (t.ex. kontakttolk, skrivtolk)
 • av-översättare
 • samordnare för internationella ärenden
 • språkexpert
 • översättningssamordnare
 • projektchef
 • projektdirektör
 • teknisk skrivare
 • terminolog
 • informatör
 • forskare
 • exportsekreterare
 • exportchef
 • kommunikationschef
 • Documentation Specialist
 • Localisation Specialist

Många jobbar med diverse dokumenterings- och lokaliseringsuppdrag under olika beteckningar. Flera medlemmar jobbar också med olika kommunikations- och exportuppdrag.

Bland KAJ:s medlemmar arbetar 60 % i företag, organisationer och stiftelser. Företag som erbjuder översättningstjänster och språkundervisning sysselsätter vår medlemskår, men även företag som erbjuder lokaliserings-, tekniska dokumenterings- och skrivartjänster utgör betydande arbetsgivare.

Den offentliga förvaltningen, dvs. staten och kommunerna, sysselsätter omkring 22 % av våra medlemmar.

Sysselsättning enligt avtalsbransch
(läget i februari 2014)
arbetsgivarsektorandel av medlemmar i arbete
privat60 %
staten12 %
yrkesutövare/företagare
12 %
kommun10 %


högskola
5 %
 övriga
 1 %

Akademiska experter

71 % av våra medlemmar har avlagt minst en högre högskoleexamen. Lägre högskoleexamen har avlagts av 25 % av medlemmarna. Till dessa hör bl.a. diplomöversättare. Fyra procent av medlemmarna har andra examina (bl.a. utländsk examen) (februari 2014).

FM, utbildningsprogrammet för språk eller översättning
67 % av medlemmarna
Diplomöversättare
20 % av medlemmarna
HK, språk eller översättning
9 % av medlemmarna


Antal medlemmar 1.1.2014: 2256

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä