Blanketter

Akavas Specialorganisationers sidor hittar du följande blanketter:
Adressändring

Uppgifter om arbetsgivare

Familjeledighet

Arbetslöshet

Permittering

Alterneringsledighet

Utexaminering eller fortsatta studier, inledning av nya studier

Ändrade medlemsuppgifter, byte av medlemsförening inom Akavas Specialorganisationer

Meddelande om beviljat stipendium

Övergång från löntagare till yrkesutövare/företagare

Yrkesutövare som bisyssla

Pensionering

Utträde


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä