Bli medlem

Översättningsbranschens experter KAJ är en fackorganisation för experter på flerspråkig kommunikation. Du kan bli medlem om du är översättare, tolk eller expert på andra språk, översättningar eller flerspråkig kommunikation, lärare eller forskare i översättning och tolkning.

Det lönar sig även för en studerande med inriktning på flerspråkiga kommunikationsuppdrag att bli medlem redan under studietiden.

Både löntagare, yrkesutövare och frilansare kan bli medlemmar.

Vi betjänar våra medlemmar i alla skeden av karriären och arbetar för att ytterligare förbättra arbetsförhållandena för experter på flerspråkig kommunikation.

För en enda medlemsavgift får du KAJ:s och Akavas Specialorganisationers alla förmåner och tjänster. Som löntagare kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan Erko.
Du som är yrkesutövare kan själv ansluta dig till Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT) eller SYT-kassan för företagare.

Fyll i anslutningsblanketten på Akavas Specialorganisationers webbsidor. 

När du flyttar från ett annat fackförbund till KAJ

  1. Fyll i medlemsansökan
  2. Uppge i ansökan att du vill bli medlem genast i början av nästa månad. Då är det lättare att räkna ut medlemsavgifterna.  Om du inte anger något särskilt startdatum i ansökan blir du medlem den dag vi tar emot din ansökan.
  3. Du får en bekräftelse på ditt medlemskap inom några veckor. När du fått Akavas Specialorganisationers skriftliga bekräftelse på ditt medlemskap ska du sända en skriftlig anmälan om utträde till ditt tidigare förbund, och som datum för utträdet anger du samma dag som startdatumet för ditt medlemskap i KAJ.
  4. Utträd ur ditt tidigare förbund och anslut dig till ditt nya fackförbund inom en månad så att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan förblir oavbrutet och din intjänade arbetstid följer med. Betala medlemsavgiften till ditt tidigare fackförbund enligt bestämmelserna så att medlemskapet i arbetslöshetskassan fortsätter oavbrutet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä