Familje- och arvsrättslig rådgivning

Som medlem har du en specialförmån: familje- och arvsrättslig rådgivning.

Akavas Specialorganisationers jurist Tuire Torvela ger råd i bl.a. följande familje- och arvsrättsliga ärenden:
  • äktenskapsförord
  • skilsmässa
  • avvittring av egendom
  • bouppteckning
  • testamente
  • arvskifte

Medlemsförmånen omfattar också upprättandet av familje- och arvsrättsliga handlingar, t.ex. äktenskapsförord och testamenten.

Tuire Torvela, jurist
tuire.torvela@akavanerityisalat.fi
tfn 0201 235 356


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä