Medlemsavgiften

För en enda medlemsavgift får du KAJ:s och Akavas Specialorganisationers alla förmåner och tjänster samt som löntagare arbetslöshetskassan Erkos tjänster.

Både löntagare, yrkesutövare och frilansare kan ansluta sig som medlem.

Det lönar sig även för en studerande med inriktning på flerspråkiga kommunikationsuppdrag att bli medlem redan under studietiden.

Vår medlemsavgift för löntagare är 1,1 % av den förskottsinnehållningspliktiga inkomsten av huvudsyssla. Medlemsavgiften för yrkesutövare uppgår till 200 euro per år.

Medlemsavgiften betalas in på Akavas Specialorganisationer rf:s konto
Nordea
IBAN: FI26 1521 3000 1062 05
BIC: NDEAFIHH

Referensnumren sänds per post en gång om året, men vid behov kan du beställa dem på Akavas Specialorganisationers webbsidor.

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Läs allt om medlemsavgiften, betalning och t.ex. när du blir befriad från avgiften.


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä