Stipendier

KAJ:s medlemmar kan ansöka om AEK-Koulutussäätiös stipendium i syfte att utveckla yrken och läromedel, för forskning, utbildning och annan motsvarande verksamhet.
 
Det är möjligt att bevilja ett större stipendium för långsiktigare forskning i utvecklandet av yrkesbilder. Stipendier beviljas inte för lärdomsprov.
 
Stipendierna ansöks på våren.
 
Närmare information
Anita Leinikka
tfn 0201 235 347
anita.leinikka@akavanerityisalat.fi

Ansök om stipendium och ge en utredning på nätet över användningen av stipendiet


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä