Tidningar

Du som är medlem får KAJ:s medlemstidning Kajawa och Akavas Specialorganisationers tidning Yhteenveto.

Kajawa är en medlemstidning som riktar sig till Översättningsbranschens experter KAJ ry:s medlemmar. Den tar upp samhälls- och arbetslivsfrågor som är viktiga för medlemskåren liksom även andra centrala teman kring yrkeskåren.

Kajawa ges ut som nättidning på finska och kan läsas via KAJ:s webbsidor.

Kajawa utkom fyra gånger om året fram till slutet av år 2013. År 2011-2013 utkom tidningen enbart i digital form. Nummer som utgivits före år 2014 kan läsas via webbsidornas medlemssidor.

Akavas Specialorganisationers finskspråkiga tidning Yhteenveto utkommer 4 gånger om året, och du får den hem till dig per post.
Tidningen Yhteenvetos arkiv.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä