Se till att dina uppgifter är uppdaterade!

Vänligen meddela oss när dina kontaktuppgifter eller din jobbsituation ändras så att du kan få all möjlig hjälp och nytta av våra tjänster och förmåner.  

När du uppger din riktiga arbetsbeteckning för oss hjälper du oss att bevaka dina intressen. Med hjälp av arbetsbeteckningar och redovisade medlemsavgifter samlar vi också in uppgifter till lönebarometern som du har stöd av i dina löneförhandlingar eller när du funderar vilka lönekrav du ska ställa i din arbetsansökan. Du kan ändra och komplettera dina uppgifter på Akavas Specialorganisationers sidor

Vi ber dig vänligen informera medlemssekreteraren på Akavas Specialorganisationer om följande ändringar:
•    ändringar i kontaktuppgifterna
•    arbetsplats och arbetsgivare
•    moderskaps- och familjeledighet
•    alterneringsledighet
•    arbetslöshet eller permittering
•    arbete eller vistelse utomlands
•    studerande: tidpunkt för utexaminering
•    övergång från löntagare till företagare eller från företagare till löntagare


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä