KAJ och ämnesföreningarna

Vi samarbetar med ämnesföreningarna för språkvetenskap, språk och kultur och stödjer deras verksamhet på olika sätt.  

KAJ ordnar varje år en kursdag för ämnesföreningarna i syfte att samla representanter för ämnesföreningarna till en diskussion om aktuella frågor.

Vi vill stödja ämnesföreningarnas intressebevakning. Vi anser att samarbetet med ämnesföreningarna och studerandena medför ett värdefullt tillskott till vår strävan att utveckla utbildningen i branschen.

Tillsammans med ämnesföreningarna ordnar KAJ diverse evenemang och föreläsningar. Vi skräddarsyr innehållet enligt önskemål och behov.
Vi lyssnar gärna på era tankar och idéer.

Exempel på tidigare evenemang:

– ämnesföreningsdag i mars-april, en tradition sedan är 2008
- karriärkvällar: studerande inom översättningsvetenskap eller språk och kultur berättar om sin karriärstig
- arbetslivsinfo: KAJ:s experter pratar om frågor kring arbetslivet, t.ex. villkor för att utföra ett arbete, lön, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä