Medlemsavgiften för studerande

Du som jobbar under studietiden betalar en medlemsavgift om en procent av din löneinkomst. Utöver bruttolönen (lön före skatter) ingår semesterersättningar, naturaförmåner (t.ex. lunchsedlar och telefonförmån) och förmåner som arbetslöshetskassan betalat dig (t.ex. studier med stöd av arbetslöshetsförmån).

Om du inte alls jobbar under studietiden är du befriad från medlemsavgift. Medlemsavgiften beräknas inte på stipendier eller på Fpa:s förmåner, t.ex. studiestöd.

En medlemsavgift omfattar medlemskap i KAJ, Akavas Specialorganisationer och eventuellt i arbetslöshetskassan Erko. När din medlemsavgift är betald kan du som löntagare intjäna tid till medlemskaps- och arbetsvillkoret som utgör en förutsättning för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Hur betalar jag medlemsavgiften?

Du kan betala medlemsavgiften själv eller ge en fullmakt till din arbetsgivare som drar av medlemsavgiften från din lön och betalar den direkt till förbundet. 

Du som betalar din medlemsavgift själv gör så här:

1. Räkna ihop din bruttolön för en månad (lön före skatter) och övriga beskattningsbara inkomster, t.ex. lunchsedlar, rekreationssedlar och telefonförmån.

Exempel: Du jobbar på två ställen i januari. Du får lön och ett lönekvitto från båda ställena i början av februari. Sammanräknat får du en lön på 420 euro.

2. Räkna ut 1 procent av din lön i euro. Beloppet är din medlemsavgift för den aktuella månaden.

Exempel: Din lön i januari var 420 euro. Din medlemsavgift är 420 x 0,01 = 4,2. Din medlemsavgift för januari är 4,20 euro.

3. Betala medlemsavgiften med referensnumret i referensnummerlistan som du fått per post.

Kontonumret för medlemsavgifter
Nordea
IBAN: FI26 1521 3000 1062 05
BIC: NDEAFIHH

Exempel: Du betalar medlemsavgiften för januari med referensnumret för januari, även om du fått din lön för januari månad först i februari.

Medlemsavgiftens referensnummer byts varje månad. Du minns väl att använda referensnumret för den månad som du jobbat. Om du på förfallodagen ännu inte vet hur stor din lön är kan du ändå använda referensnumret senare, så snart du vet hur stor lönen är.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä