Studerandens medlemsförmåner

Du som är studerandemedlem får tillgång till alla KAJ:s och Akavas Specialorganisationers förmåner och tjänster.

Du får t.ex. gratis hjälp med att bygga upp din CV och arbetsansökan eller råd kring karriärnavigering. Du kan också utnyttja vår lönestatistik och få hjälp med att ställa rätt lönekrav. Du kan utnyttja Akavas Specialorganisationers juristhjälp t.ex. för att granska ditt arbetsavtal innan du skriver under det.

Om du jobbar under studietiden kan du redan som studerande intjäna arbetsvillkoret för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Som medlem kan du följa med nyheterna i översättnings- och tolkningsbranschen samt språkindustrin, och redan som studerande växa in i vår yrkesgemenskap.

Vi erbjuder också hjälp med att fundera ut ett graduämne.

Vårt moderförbund Akavas Specialorganisationers egna webbsidor för studerande ger nyttig information om arbetslivet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä