Vilket graduämne?

Vi på KAJ behöver flera slags information om arbetslivet i översättnings- och tolkningsbranschen samt språkindustrin som stöd för vårt arbete.

Vi vill också ge våra studerandemedlemmar en möjlighet att skriva ett angeläget slutarbete och ge sitt bidrag till forskningen i branschen. Med dig som är medlem kan vi tillsammans fundera ut ett lämpligt ämne för ditt slutarbete.

Dessvärre kan vi inte betala något arvode för en uppdragsgradu. Vi hjälper dig att hitta ett ämne, men vi kan inte medverka till själva skrivandet eller handledningen. 

När du ger oss tillstånd att utnyttja din studie i vår intressebevakning och publicera den på våra webbsidor kan du för egen del bidra till att utveckla vår bransch.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä