Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 4.6.2014

1. Rekisterinpitäjä
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI

Puh.: 050 576 2553
sähköposti: toimisto (at) kaj.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja
Hanna Gorschelnik
Sähköposti: toimisto (at) kaj.fi
Puh.: 050 576 2553
3. Rekisterin nimi
Etsitkö asiantuntijaa? -palvelu
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Etsitkö asiantuntijaa? -palvelu on osana Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sivustoa osoitteessa www.kaj.fi. KAJ:n jäsenet voivat ilmoittaa palvelun kautta tarjoamistaan monikielisen viestinnän asiantuntijapalveluista. Kääntäjää, tulkkia, teknistä viestijää tai muuta monikielistä osaajaa etsivä toimeksiantaja voi hakea palvelun kautta toimeksiannolleen tekijää.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin rekisteröitynyt voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- verkkosivujen osoite
- työkielet ja erikoisala
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi palveluun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa joko verkkosivustoa käyttäessään tai pyytää lisäämään rekisteriin.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tiedot ovat kuitenkin julkisesti verkonkäyttäjien nähtävillä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n Etsitkö asiantuntijaa? -palvelun tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu julkaisujärjestelmän suojausprotokollien avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää ennaltamäärätyn käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät sekä rekisteröidyt omien tietojensa osalta. Tietojen katselu ja hakujen tekeminen on mahdollista kenelle tahansa verkonkäyttäjälle. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja myös saada halutessaan niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi myös tarkastaa ja ylläpitää tietojaan itse kirjautumalla omilla tunnuksillaan jäsensivuille.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi tehdä itse jäsensivujen kautta päivitykset yhteystietoihinsa, kieliyhdistelmää koskeviin ja muihin tietoihin. Rekisteröidyn tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä