Freelancerin työttömyysturva

Freelancer voi tehdä työtä työsuhteessa tai itsenäisenä toimijana.

Jos olet tehnyt keikkatyötä työsuhteessa ja jäät työttömäksi, voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Tämän edellytyksenä on, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään puoli vuotta ennen työttömyyttä. Lisäksi sinun on pitänyt tehdä työtä työsuhteessa vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden aikana.

Työssäoloehdon täyttävän palkkatyön ei tarvitse olla yhtäjaksoista vaan voit kerätä vaadittavat työviikot pätkissä viikko kerrallaan.

Olennaista on, että teet työtä työsuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa. Freelancer voi laskea yhteen useamman työsuhteen tunnit 40 tuntiin saakka.
Lisäksi kokoaikatyön ansion pitää olla 1 187 euroa kuukaudessa (vuonna 2017).

Työssäoloehtoon luetaan mukaan vain konkreettisesti tarkastelujakson aikana tehty työ. Jos työsopimukseen ei sisälly palkallista valmistelevaa työtä tai työmatkatunteja, niitä ei lasketa työajaksi.

Yrittäjien työttömyyskassaan liittyneillä yrittäjillä on oikeus ansiopäivärahaan.

Jos freelancerina teet töitä sekä palkansaajana että yrittäjänä, voit kartuttaa ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain joko palkansaajien työttömyyskassaan tai vain yrittäjien työttömyyskassaan. Jos kuulut yrittäjäkassaan, työssäoloehto karttuu vain yrittäjänä tehdystä työstä, ja jos kuulut palkansaajien työttömyyskassaan, työssäoloehto kertyy vain palkansaajana tehdystä työstä.

Sekä yrittäjien työttömyyskassoilla että palkansaajakassalla on omat ehtonsa, jotka voit tarkistaa seuraavista linkeistä:
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT

Apurahalla työskentelevän työttömyysturva

Pääsääntö on, että apurahalla työskentelevä ei voi samanaikaisesti saada työttömyysetuutta. Se kuinka kauan apurahalla työskentely kestää, määritellään TE-toimiston antamassa työvoimapoliittisessa lausunnossa. Tätä varten katsotaan, mitä apurahapäätökseen on kirjattu apurahan kestosta. Jos sitä ei sisälly apurahapäätökseen, sinun on itse esitettävä siitä selvitys.

Tarvittava selvitys voi olla jokin osoitus työn valmistumisesta tai apurahahakemukseen liitetty työsuunnitelma. Työsuunnitelman laatimiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä työttömyysetuutta ei makseta niin kauan kuin työn katsotaan olevan keskeneräinen - vaikka työ ei valmistuisi koskaan.

Yhteistyöjärjestömme Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on ollut laatimassa Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopasta, johon on koottu apurahan saajalle paljon hyödyllistä tietoa.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä